Dette er et delvist arkiv af debatter fra internetfællesskabet SKUM, der lukkede i 2011. Vil du gerne have fjernet noget pinligt, så send mig en e-mail på Mickels e-mail. Man kan ikke skrive nyt.
Tilbage til forsiden
0 1

Sv: Tillad polygami?

Forfatter: Pallens
Dato: 10-02-2008 00:05:00
Nej
Forfatter: emul0c
Dato: 12-12-2007 15:35:00
Nummer: #2
Som #1 også siger, så synes jeg det er fint nok. Hvis kirken ik tillader det, fred være med det, men så må man blive gift på rådhuset eller lign.
Forfatter: emul0c
Dato: 12-12-2007 15:56:00
Nummer: #5
#3

Det gør det lettere i forbindelse med, børn, pension, arv, økonomi. Så det er lettere at være gift, da man er selvskrevet til alle disse ting. Det komplicere tingene hvis man regner med at blive skilt igen, men går ud fra, at folk kun gifter sig, hvis de har i sinde at gøre det "til døden dem skiller".
Forfatter: Mirob_vs_Dave
Dato: 12-12-2007 21:45:00
Nummer: #14
For min skyld ingen alarm, og hvis kirken ikke vil lade tre personer vie, så er der jo altid rådhuset!
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 12-12-2007 23:12:00
Nummer: #16
Jeg er ikke enig med dig i at han har gode pointer - han har kun én og det er at man skal have lov til det, man har lyst til.

Jo, kristendommen siger i høj grad noget om flere ægtefæller - og det er nej.

Det har været i forbindelse med kristningen at den slags er blevet afskaffet - også i Danmark.

Den slags ordninger er - eller har i hvert fald altid været - forbundet med ulige værd mellem mennesker.

Jeg kan ikke se at det skulle være anderledes nu og her - det er f.eks. illusorisk med den snak om frihed til at vælge og til at nægte - sådan er menneskelige forhold jo ikke.

Jeg ser det som endnu et ønske om primitivisering ud fra et narcisistisk ønske om at kunne udfolde sig selv uden nogen hensyn overhovedet.
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 13-12-2007 21:49:00
Nummer: #19
sjapl - #17

Hvis det er af kristne årsager det er blevet afskaffet, burde det så ikke tillades igen, i takt med at vi bliver et mere multikulturelt samfund

Nej - et multikulturelt samfund er ikke noget, der findes i den virkelige verden, men kun i nogle menneskers feberhede fantasier og i det omfang man søger at 'indføre' det, afvikler man samfundet.

, med flere der ikke er kristne?

Nu består dansk kultur jo af mere end kristendom - folk bliver ikke nødvendigvis tilhængere af multiægteskaber fordi de er ateister - og for de med fremmede religioner er det vigtigt at deres kulturtræk ikke gives samme status i Danmark som i deres hjemlande - resultaterne af dem burde være argumentation nok i sig selv - ellers må jeg nødtvungent begive mig ud i en for alle parter pinagtig opsummering.

Til gengæld savner jeg er begrundelse fra din side for at tilsidesætte al erfaring, fornuft og menneskelighed til fordel for en tidsånd om at alt skal være tilladt, bare man ikke kan udpege nogen individer, der protesterer.

Det er som jeg ser det, Humes de fælles goders sørgelige skæbne om igen. Det forhold at egoistiske og kulturløse individer og grupper altid vil kunne se en personlig fordel ved at mishandle - udnytte de fælles goder - her kulturen - for at skaffe sig selv fordele - og at fælles goder derfor ikke kan eksistere i et sådant 'samfund'.

Det kan da ikke passe at os der ikke er kristne skal være underlagt de ting der står i bibelen

Jo, det mener jeg at i skal - Danmark er et kristent land og er man i radikal modsætning til de grundlæggende kristne værdier og vil eksperimetere med multiægteskaber, rituelle menneskeofringer, spædbørnsdrab og andre interessante og eksotiske ting, må man se sig som undertrykt eller søge varmere himmelstrøg, hvor man kan få masser af den slags.

Og jeg tror altså bibelen er lidt dobbelt på det område - for nogle steder står der også at det er okay, så længe begge koner behandles ens

Det mener jeg ikke den er - mon ikke du har kigget i GT og måske læst om Kong Salomon med de over tusind koner, konkurbiner og sexslaver - og 'glemt' at GT ikke er handlingsanvisende ?
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 14-12-2007 02:03:00
Nummer: #23
sjapl - #22

Nej det har jeg efterhånden fundet ud af at du mener :)

Det er jo ikke bare 'en mening' - så længe der ikke er empirisk bevis for det modsatte, er det en kendsgerning.

Det jeg siger er bare at når der er mange forskellige religioner i et samfund børn man ikke lave landets love ud fra én religion

Som sagt er religionerne modstridende og alene af den grund kan alle ikke tilgodeses.

Men det bør altså ikke laves til landets officielle love udelukkende med den begrundelse at en bestemt religion er i mod det

Jo, det bør det - religion og kultur hænger tæt sammen og man kan ikke have et struktureret samfund efter flere kulturer og det har man derfor selvfølgelig heller ikek nogen steder og har ligeså selvfølgelig aldrig haft det.

'Multilkuti' er et såkaldt oxymoron - et begreb, der kan kunstrueres sprogligt og forestilles på et abstrakt plan, men ikke eksistere i den virkelige verden - 'en brændende isterning', kunne være et andet eksempel. Og det er sikkert denne inkongruens, der gør at især højt uddannede falder for våset, for det er den samme ,der gør sig gældende i kommunismen - den samme manglende viden om verden.

Udfra et liberalt frihedssyn er det jo netop menneskelighed og fornuft at individet selv kan træffe beslutningerne

Jo, men det er jo også kun liberalismen vi mangler at få umisforståeligt demonstreret, er forkert, som alle ideologier per definition er det.

Vi skal lige have in mente at der jo bliver stillet krav om at alle parter er indforstået med det

Ja, men at sætte indforståethed som eneste kriterium for legitimitet, forudsætter igen at man kun forstår en lille del af menneskers psyke og samfund.

Pointen i kulturer er jo at det enkelte individ ikke har en kinamands chance for at orientere sig i verden i sin helhed og er helt afhængig af kulturen, traditionen og ja, religionen, for ikke at fare totalt vild. - Den der helt uden forudsætninger og på egen hånd jagter lygtemænd, ender som regel i et mosehul.

Eller på en anden måde, så er rationalitet ikke et tilstrækkeligt redskab for orientering. Hvis den var det, behøvede vi jo slet ikke kultur, men hver generation kunne bare starte fra scratch med sin rationalitet.

Hvorfor skal spædbørnsdrab nu blandes ind i en polygami snak?

Forid det er et andet eksempel på barbari, der i vidt omfang findes uden for kristendommen.

Det er ikke fair i et moderne samfund at jeg skal være underlagt andres religion

Grundlæggende forhold ændres ikke af at man ynder at kalde sin egen tid for 'moderne' - og alle vil altid være underlagt en religion eller en ideologi med tilsvarende status - mennesker kan ikke leve i et fortællingsmæssigt vakuum - de er altid indskrevet i fortællinger. Du er f.eks. i én om skabelsen af det ultimative samfund, hvor man har ophævet den naturgivne spænding mellem individuel udfoldelse og opretholdelse af den helhed, der gør livet muligt.

Det er i direkte modsætning til den frihed som DF jo i følge dig vil gøre alt for at bevare

Nej, det er det, som skitseret overfor, netop ikke - en frihed, der ikke er begrænset, vil selvdestruere - det er som det meste i verden, en balance.

Konkret er det jo f.eks. nødvendigt at være ganske intolerant overfor intolerancen - bekæmper de frie ikke frihedens fjender, bliver det ufriheden, der vinder - det er især Popper, der har udbredt sig om det forhold.

At argumentere for grænseløs frihed og afvise alle kulturelle begrænsninger er altså at arbejde for tyrani.

Det er en velfungerende kultur, som den danskes opgave, at holde dem nede, der selv vil holde andre nede - f.eks. rigmænd, der vil samle sig et harem.

Og så længe kirken er en del af staten synes jeg godt staten kan pålægge kirken at vie tre personer

Det er den så heller ikke, selv om den er tæt forbundet, især på det administrative område. Læremæssigt holder staten sig for sig selv. - Det er langt fra altid at de skematiske løsninger giver de bedste resultater - teori er ikke altid dækkende for virkelighed. Så det mener jeg bestemt ikke Staten skal blande sig i.
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 15-12-2007 09:27:00
Nummer: #27
Ablabab - #24

Ar.... Den duer sgu ikke i videnskabelige kredse. Så længe det ikke er modbevist, er det ikke afvist. Det du siger, holder ikke rent epistemologisk

Nej, det er selvfølgelig rigtigt - man kan lige så lidt afvise at det er muligt for et multikulturelt samfund at eksistere, som man kan afvise det mulige i guders eksistens. Der er i begge tilfælde tale om fænomener, som ingen har observeret, selv om de har kigget efter.

Der er så til gengæld historisk belæg for at anse det som farligt at basere en altomvæltende politik på eksistensen af hypotetiske fænomener.
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 15-12-2007 09:54:00
Nummer: #28
sjapl - #25

Hvis folk bare holdt deres religion for sig selv, det være sig kristne og muslimer, og så ellers holdt op med at have så ondt i røven over hvad andre gør, kan jeg ikke se problemet

Jamen det kan muslimer da ikke uden at svigte deres religion, der jo ikke bare er en religion, men et totalsystem, der blandt andet indeholder et samfundssystem - og man kan jo altså ikke holde sit samfundssystem for sig selv - i hvert fald ikke uden at føle sig undertrykt - for det er man da ganske rigtigt - og skal naturligvis også være.

Jeg får lyst til at rette Khaders bemærkning om Vestager - Jeg er så træt af hendes uvidenhed på det her område - i din retning.

Hvorfor bliver du bare ved med at tale ud fra myter og fordomme ?

Du mener altså ikke at en by som New York er multikulturel?

En enkelt by kan jo dårligt være multikulturel - den er jo underlagt national lovgivning og nationale normer. NY har visse multikultitræk, men et bedre eksempel, hvis vi taler byer, ville være Los Angeles, der er rigtig dårlig for mennesker at bo i - et af de steder Putnam har undersøgt. Men stadig er den holdt i tømme af Californien og USA. Et land som er grundlagt som multikulturelt er Libanon, hvor drusere, kristne, muslimer og flere mindre grupper skulle leve fredeligt og tolerant sammen - der har stort set været krig lige siden, druserne er for længst flygtet til Israel og de andre smågrupper og de kristne, der var halvdelen i starten, er snart helt fordrevet.

Multikulti er simpelthen selvdestruerende og kun de stærkeste, de mest stridbare og de mest brutale overlever.

Danske værdier tager da udgangspunkt i et meget liberalt frihedssyn

Ja, men den danske politiske kultur indeholder meget andet end liberalismen - jeg siger ikke at ideologien er 'giftig' - tværtimod, bare at den ikke kan stå alene. Det kan ingen ideologier, da de som sagt er forkerte af principielle grunde - kan kun være grove arbejdshypoteser, som det er fatalt at følge, som var de den skinbarlige sandhed.

Enig. Men det retfærdiggører ikke at forbyde noget bare fordi ens personlige moral er i mod det. Der er da nødt til at være nogle saglige argumenter for hvorfor det være forbudt

Jeg har da ikke gjort meget andet end at argumentere sagligt - personligt ville jeg da se med velvilje på op til flere quindfolk var indkvarteret her i min ydmyge bolig.
Forfatter: 989531
Dato: 15-12-2007 18:22:00
Nummer: #30
Jeg kan virkelig ikke se idéen med det. Jeg har svært ved at se hvorfor man skulle gifte sig, hvis ikke det er for at være sammen med den ene man elsker.

Jeg tror simpelthen ikke på at man kan elske alle de partnere man eventuelt måtte få, lige meget. Derfor kan det altså heller ikke være af kærligheds grunde, men af praktiske årsager at man skulle gifte sig med flere.

Hvorfor? Jeg kan ikke se de mange gode pointer..
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 15-12-2007 21:15:00
Nummer: #31
sjapl - #29

Men her er kristendommen jo netop også inde og diktere hvad der skal være forbudt i samfundet

Jo, det kan man måske godt sige, men kristendommens dogme på det område er jo sammenfaldende med, hvad også andre civilisationer er kommet frem til - bortset lige fra islam.

Det må anses for at være det naturlige for udviklede kulturer og multiægteskaber at være et levn fra den barbariske fortid.

Jeg medgiver dog gerne at det er en kristen ting og jeg mener skam også at andre kristne dogmer skal have retsstatus i samfundet - som f.eks. respekten for menneskelivet.

Det er dog fundamentalt anderledes med islam, der ikke er tilfreds med at bestemme nogle få meget basale livsforhold, men har bestemmelser for alt i menneskelivet - herunder alt i samfundet.

Så er vi altså ude i at du har en meget speciel fortolkning af multikulturel, for de fleste vil da kalde new york multikulturel. Selvom det ikke betyder at de har ret - men det er alligevel værd at huske

Jeg mener at det er vigtigt at forstå at det bestemt ikke er multikultur, selv om mange bruger ordet helt hjernedødt, fordi det er så moderne og så hypet.

Men pointen står fast - multikulti kan, så vidt det kan konstateres, ikke eksistere og prøver man, ender det i blod og rædsler. Det er simpelthen den nye totalitære morderiske ideologi - og værre end sine to forgængere tilsammen.

Sådan er det, du er fortaler for jo også. Vi skal isolere os i Danmark og prøve at holde alt andet ude, koste hvad det vil

Du kan da ikke sammenligne multikulturens folkemord med fredelige nationalstater - de laver da ikke folkemord.

Jeg forstår ikke hvad du mener med at isolere - det har Danmark da aldrig været og det ønsker DF ikke at ændre på.

Det er da en meningsløs sammeligning - du må have en eller anden verdenskommunistisk utopi som reference - ellers giver det absolut ingen mening.

Hvis du prøver at sige at det 'koster' de, som ikke ville få lov til at indvandre efter DF's holdning, så skal du igen have fat i skolebøgerne (men de skal nok være ret gamle for at have faktuelle oplysninger) og så vil du kunne se at, hvis man svingede en tryllestav, så alle danskere var pist væk, så ville det forsinke befolkningseksplosionen i tre uger - og jeg synes faktisk i modsætning til RV at det ville være et noget voldsomt offer at bringe for de hensynsløse.

Men for at vende tilbage til polygami snakken, så er det forkert at dine moralske skrupler i forhold til en religion skal ødelægge andre folks kærlighed

Selvfølgelig skal mine moralske skrupler da være bestemmende for min politiske holdning - hvad tænker du på - at du skal bestemme den ?

Hvorfor tror du det handler om kærlighed ?

og mulighed for ægteskab - det er dér religion bliver noget skidt

Det er da ikke noget skidt - det er fornuften overlegent, for det er generationers fornuft lagt sammen.

Det skal være en privat sag og det er det ikke på denne måde

Nej, ikke alt kan være en privatsag - du mangler igen at forstå, hvad et samfund er - det er ikke en samling individer - vi er dybt afhængige af hinanden.

RV trænger til at blive voksne - de er børn - ansvarsløse selvoptagede kyniske børn.
Forfatter: NiceDevice
Dato: 24-12-2007 00:25:00
Nummer: #32
Jeg synes det er lidt underligt og ville aldrig selv gøre det, men hvis andre vil ville jeg da ikke have noget imod det.
Forfatter: Kiraaa
Dato: 24-12-2007 10:36:00
Nummer: #34
Det er da sejt !
Så kan jeg blive gift med Tom Kaulitz og Pete Wentz!
Forfatter: EifosTrorJeg
Dato: 24-12-2007 11:48:00
Nummer: #36
jeg syntes det er udmærket, tæk hvis du nu elsker to lige højt og ikke kan vælge eller vrage? så syntes det virker lidt "ondt" at de ikke skal kunne giftes! de er jo ikke anderledes? de er ligesom os andre, nogen siger mere lykkelige fordi de elsker to, nogen siger mindre lykkelige fordi de ikke har en fast men to de holder af. så jeg syntes det burde være tilladt.
Forfatter: iPsykes
Dato: 24-12-2007 12:08:00
Nummer: #38
Slettet svar
Forfatter: kvidre
Dato: 24-12-2007 13:33:00
Nummer: #42
Hvorfor skulle det ikke blive lovligt? Bare fordi jeg personligt ALDRIG ville giftes med to mennesker på samme tid, betyder det jo ikke, at andre gerne vil have den mulighed.
Forfatter: Bananlaksens
Dato: 24-12-2007 16:45:00
Nummer: #44
#43 kan man ikke elske mere end en person?
Forfatter: Lunaba
Dato: 24-12-2007 22:26:00
Nummer: #45
Skal vi også tillade flerkoneri?

Det er vel stort set det samme?
Forfatter: Lunaba
Dato: 25-12-2007 19:26:00
Nummer: #49
#74 - sjapl
Ikke helt.
Flerkoneri er når man har flere koner, polygami kan, så vidt jeg har forstået, også være to mænd og en kvinde.

Men jeg synes det lyder dumt..!
Forfatter: Lunaba
Dato: 26-12-2007 19:40:00
Nummer: #52
Jeg undskylder først min fejl i #49, det var selvfølgelig til #47.

#50 - sjapl
Det ligner da også hinanden O_o

#51
Jeg er vild med din sidste sætning;)
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 28-12-2007 23:51:00
Nummer: #53
Tzimisce - #51

Der er da adskillige dele af kristendommen der tillader flerkoneri

Det tror jeg du må have misforstået - hvor har du det fra ?

Hvorfor......

Det afsnit handler om at du anskuer mennesker som kun individer og det er altså som sagt mange gange før en yderst delvis forståelse af mennesker og de samfund de laver.

Sat på spidsen er det intet, der ikke påvirker andre og vi lever derfor altid i et spændingsfelt mellem individuel frihed og hensyn til fællesskabet.

I det felt er familien en af de vigtigste institutioner med stor betydning for både individernes og samfundets velfærd - det er antagelig den vigtigste eller på niveau med religion/kristendom og de to institutioner er jo netop også marxismens hovedfjender - og med tanke på de menneskelige lidelser den ideologi har nedkaldt over mennesker, er det rimeligt summarisk og måske foreløbigt at antage at dens hadeobjekter er at central betydning for menneskers gode liv.

Der kan skrives sidevis, men det kan lige nævnes at forholdet mellem de to køn jo ikke er symmetrisk og at der derfor vil blive tale om mænd med mange koner i langt højere grad end det omvendte. Fattige mænd får f.eks. næsten ingen børn, men det gør tilsvarende kvinder og hjemløse kvinder behøver ikke sove på gaden, for de kan altid få husly mod at tilbyde sex - det kan mænd ikke.

Venstrefløjens indsigt i mennesker er altså helt til rotterne, efter man gik over til den kulturelle marxisme.

i dk lever mange kulturer side om side med hver deres skikke og ideer, altså er dk et multikulturelst samfund

Nej nej, Danmark er ikke noget, der kommer i nærheden af multikulti - England har betrådt lidt af den selvdestruktive sti, men er på fuld fart retur og både dér og hos Merkel og mange andre steder erklæres ideologien for død - du lever i fortiden.

Eksempler skal du til f.eks. Balkan, Libanon eller Los Angeles for at blive myrdet af.

Hvis tre mennesker frivilligt vælger at leve sammen istedet for 2 ja så handler det vel om kærlighed

Det er da helt urimeligt naivt - der er så sandelig mange andre styrende kræfter hos mennesker end kærlighed - penge, magt, prestige, karriere osv. osv.

Hvis du mener at kristendommen giver dig ret til at forbyde bestemte måder mennesker kan leve sammen på ja så er du kun et skridt fra sharia

Overhovedet ikke - kristendommen kan sagtens stå for helt grundlæggende værdier, som at man ikke slår mennesker ihjel, som man frit kunne før med f.eks. slaver, uden at vi har teokrati.

Voksne er blot børn der er blevet sindsyge :)

Ja, det er så gammelt at jeg selv som ung har syntes at det var klogt sagt og det er da også ganske sjovt og indeholder som meget af den slags en kerne af sandhed, men den kerne er altså ikke stor og det væsentligste ved den moderne kulturelle marxisme, er at den er opløsende og nedbrydende for al (med)menneskelighed - en radikal primitivisering, der naturligvis er mægtig sjov og underholdende i de indledende faser, som altid når man bare løsner uden hensyn til senere konsekvenser. - Men det bliver lige så lidt ved med at være sjovt, som hvis forældrene i en børnerig familie rejser væk i lang tid.
Forfatter: Slettet bruger
Dato: 29-12-2007 16:08:00
Nummer: #54
Winstonsmith

Det er da helt urimeligt naivt - der er så sandelig mange andre styrende kræfter hos mennesker end kærlighed - penge, magt, prestige, karriere osv. osv.
Men er der nogen der har mere belæg for at mene at det skulle være andre ting der spillede ind når det var tre end når det er to? For de ting du nævner der har jo også betydning når bare to er sammen.
Forfatter: Slettet bruger
Dato: 29-12-2007 16:39:00
Nummer: #55
Bibelen og kirken tillader IKKE flerkoneri. Fra et kristent synspunkt er ægteskabet helligt og en pagt mellem mand, kone og Gud som ikke må brydes.
Det er bl.a også derfor at nogen præster ikke vil vie fraskilte.

Jeg synes ikke, at polygami skal foregå i kirken, fordi det strider så meget imod kristnes opfattelse af ægteskabet.
På den anden side hører stat og religion ikke sammen, så hvis folk vil giftes med flere, så må det være deres eget valg.

Jeg har også lidt ondt af de flygtninge, der kommer til landet, fx en mand og hans 3 koner, og så kan han lige pludselig kun ha' en kone. Hvis alle 4 har det fint med det, så lad os da være lidt mere tollerante.

//Nymf
Forfatter: Slettet bruger
Dato: 29-12-2007 17:24:00
Nummer: #56
Det tror jeg du må have misforstået - hvor har du det fra ?

mormonerne f.eks.

I det felt er familien en af de vigtigste institutioner med stor betydning for både individernes og samfundets velfærd - det er antagelig den vigtigste eller på niveau med religion/kristendom og de to institutioner er jo netop også marxismens hovedfjender - og med tanke på de menneskelige lidelser den ideologi har nedkaldt over mennesker, er det rimeligt summarisk og måske foreløbigt at antage at dens hadeobjekter er at central betydning for menneskers gode liv.

det her er da et lidt mærkeligt argumetn. det du siger er basicly at når marxisterne ikke kan lideværdiernefamilieværdierne må familien være af det gode når nu marxismen er af det onde. Men ser du det er jo ikke et rigtigt argument for familieværdierne at begynde at henvise til marxismen.
Derudover så mener jeg at det kritne højres syn på familieværdier lyder af en fundamental fajltagelse. I går ud fra at alternative levemåder som homoseksuelle øgteskaber og polygami vil true jeres måde at leve på og det menner jeg simpelthen ikke er rigtigt. Det er jo ikke fordi de alternative levemåder vil tvinge jer til at være som dem eller mener at de har ret eller grund til at tvinge jer til noget, men af en eller anden grund så vil i tvinge alle til at leve som jer og i mener altsååbenbart også at i har en eller anden moralsk og religiøs ret til at forbyde folk at leve anderledes end hvad i bryder jer om. Igen viser kristendommen(eller det kritsne højre om man vil) sit grimme totalitære fjæs.
Forfatter: Slettet bruger
Dato: 29-12-2007 17:40:00
Nummer: #57
56#

Mormoner og polygami

Til almindelig oplysning ophørte Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige officielt sin praksis med polygami i 1890, og i 117 år har mormonerne fulgt en monogam livsførelse.

Den eneste konkrete forskel på mormoner og øvrige kristne er, at mormoner ikke drikker kaffe, alkohol eller ryger.

//Nymf
Forfatter: winstonsmiths
Dato: 29-12-2007 21:53:00
Nummer: #58
sjapl - #54

Ja ja, i alle menneskelige forhold og parforhold kan og ofte gør andre ting sig gældende end bare den rene skære kærlighed.

Jeg mener at det forhold, ud fra almindelig husmandspsykologi, må være skærpet i polygame forhold og i de kulturer, som forslaget jo også ønsker at give plads, er kærlighed ofte af absolut underordnet betydning i ægteskaber.
0 1